I forgårs kunne man læse at”hver fjerde dansker i den erhvervsaktive alder (mellem 18 og 66 år) er på støtten” og det er vel at mærke uden at tælle folk på SU og folkepension med at man når dette absurd høje tal. 1, 5 millioner mennesker modtog på et eller andet tidspunkt ydelser som f.eks. bistandshjælp i 2003, hvilket svarer til ca. 880.000 heltidsforsørgede. (Medregner man SU-modtagere og folkepensionister, så når man op på lige under 2,5 millioner.) Alt dette finansieres af skatteyderne, og når jeg siger skatteYDERNE, så er der vel at mærke ikke tale om dem der udgør ca.1 million offentligt ansatte,i det at de ikke skaber noget af værdi, men også er betalt af de selvsamme (og meget få) skatteydere.
Alt dette er selvfølgelig ikke noget nyt for Liberators læsere,da emnet tit har været oppe på vores debatforum. Men for dem der ikke læser så flittigt derinde, var det måske værd at overveje hvor rigt et samfund vi ville leve i, hvis disse uproduktive mennesker rent faktisk blev nødt til at levere ydelser som der var efterspørgsel efter? Mange tænker ikke over at en bureaukrat eller sagsbehandler jo ikke ville findes på det fri marked, og at hele deres indkomst er betalt af den tredjedel af dem i den arbejdsdygtige alder der tjener pengene til alle de andre.
Ja, SÅ lidt er det der skaber rigdommen. I et frit samfund ville det naturligvis være langt flere. Husk det næste gang du hører en der forsvarer velfærdsstaten.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.