Virksomheder har underskud i udenlandske dele af selskabet. Den danske del etablerer et datterselskab og køber aktiverne i den udenlandske del af selskabet. Så trækkes underskuddet fra i Danmark. For udenlandske skattemyndigheder er det et plus. Det er et forfærdeligt problem for staten i Danmark, som ønsker at beskatte virksomheder i Danmark. Men giver det mening at beskatte virksomheder? Nej, men der er en hensigt.
Personer i Danmark beskattes i Danmark. Hvad sjovt er, at samtidig er det sådan, at virksomheder (hvem er han?) i Danmark også er beskattet i Danmark. Beskatningen af overskud før udbetaling til ejerne beskattes som virksomhedsskat. Udbetaling af overskud til ejerne, beskattes med indkomstskat. Det hedder enten personindkomst eller kapitalindkomst alt efter personens indkomstkilde. Personindkomst er løn og beskattes med ca. 50% til 70% inkl. bruttoskatten. Virksomhedsoverskud beskattes med ca. 30%. Kapitalindkomst til virksomhedsejeren beskattes med 30% igen. Det giver ca. 50%.
Ejerne kan mindske beskatningen af penge i virksomheden ved at fratrække underskud i udenlandske datterselskaber. Oppositionen beklager sig og Kristian Jensen (Skatteminister) henviser til at et ekspertudvalg har arbejdet på sagen i noget tid. Hvor er det forfærdeligt at skulle vente med at stjæle pengene til de udbetales til privatpersoner. Hvorfor ikke bare beskatte det hele på en gang som personindkomst, når personen har pengene? Hvad er problemet?
Det første problem er, at statens ledere i Danmark mener, alle transaktioner skal beskattes i stedet for bare at beskatte alle personer. Det er naturligvis de samme penge, der beskattes igen og igen, fordi de cirkulerer, og det kan ikke være anderledes. I cirkulationen er der en del mellemstationer i juridiske enheder (virksomheder). Der er særskilt lovapparat og administration til beskatning af disse mellemstationer.
Virksomheders overskud, er en mellemstation ligesom overskuddet i kasseapparatet. Eftersom alle midler beskattes idet de udbetales til ejerne, er der ingen mening i at beskatte virksomhedens overskud inden det udbetales til ejerne.
Det andet problem er, at der ikke er nogen hensigt i skattesystemet udover at inddrage så meget som muligt så hurtigt som muligt. Det er ikke fordi, man skader staten, når man handler, at man skal betale 25% moms. Det er ikke fordi man skader staten, når man leverer en tjenesteydelse til andre mennesker, at man skal betale indkomstskat. Det er fordi staten vil have penge til at købe ressourcer for nu nu nu. Så selv om der ikke er mening i at beskatte reolens indhold, så er der en klar hensigt. Det er aldeles meningsløst. Hensigten er soleklar.
Der rejser sig så spørgsmålet om det er skatteinddragelse eller skatteunddragelse ved mellemstationen, der giver mening. Det er klart at skatteinddragelse er umoralsk. Og skal der være mening i det umoralske, så beskat personer. Det giver lige så meget mening at beskatte en virksomhed hvert år, som at beskatte et kasseapparat hver aften, når det tælles op. Penge nu nu nu. Tag dog og vent med at stjæle pengene til de ligger i folks lommer.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.