Leviathan slår til igen, nu mod den branche som beviser at indvandrere selv kan og vil klare sig, hvis det ikke lige var for endnu en kvælende statsregulering.
Der er nemlig kommet et nyt lovkrav om at ansatte skal have et statscertifikat I fødevarehygiejne og egenkontrol af produktion mm., der ikke kun skader fødevarebranchen, men også rammer frivilligt humanitært arbejde, private virksomheder med et køkken, børneinstitutioner og andre offentlige institutioner hvor de ansatte selv laver kaffe.
Når man har bestået prøven fra Fødevaredirektoratet, får man et hygiejnecertifikat, der giver en tilladelse til lave en kop kaffe med kage, eller koge en pølse til andre, osv. Man skulle ikke tro at det var nødvendigt, da tusindvis af mennesker hver eneste dag koger pølser i deres hjem uden noget certifikat, men det er måske for at give en fornemmelse af at man “gør noget” for fødevaresikkerheden.
I dag skal virksomheder, der behandler fødevarer, følge en række bestemmelser der er fastlagt af Fødevaredirektoratet. Bestemmelserne ændres løbende, men som regel ikke til det bedre, men det er svært at vide præcis hvad de går ud på, da de som sagt konstant revideres. Disse regler gælder ikke kun for kommercielle
virksomheder, men for alle steder hvor nogen tilbereder eller serverer mad.
Arbejde i fødevarebranchen kræver nu uddannelse, og man skal være faguddannet inden for fødevareområdet, have et certifikat i fødevarehygiejne eller viden på tilsvarende niveau for at have beskæftigelse i branchen. Derfor skal alle der har med mad at gøre nu på et AMU-kursus for at få dette certifikat.
Som bekendt er der mange indvandrere I fødevarebranchen, men Undervisningsministeriet har lige bekendtgjort at det er ulovligt at bruge tolk på disse kurser, også selv om man selv betaler for en sådan, da det ellers strider imod AMU reglerne. På trods af at AMU med succes har gennemført holdkurser for tyrkere og kinesere og gerne vil tilbyde muligheden for at der kan anvendes tolk, hvis man kan skrabe minimum 18 personer sammen til et hold.
Dette udelukker ikke kun driftige muslimer fra markedet, men også borgere fra andre EU lande. Jeg ved at mange italienske restauranter har et kæmpe problem da der kun findes få ansatte på disse restauranter som kan tale og læse dansk. For at komme på et AMU kursus skal man kunne dansk på 7 klasse niveau, derfor må man ikke bruge
tolk, da det så strider mod reglerne for optagelseskravet for AMU kurser.
Jeg har selv lige afsluttet kurset, som var informativt men spild af tid. Derudover var det en meget interessant og grotesk oplevelse af hvilke tåbelige tiltag statslig regulering kan medføre. Holdet var en broget skare på 22
personer i alle alderstrin og fra mange forskellige jobfunktioner. Der var altså ikke kun muslimske pizza bagere.
Der var en del pensionister som lavede mad til andre ældre på plejehjem, en kvinde som var faglært kok for 23 år siden og som hjalp til med at lave mad på sine børns daginstitution. To advokatsekretærer som serverede kaffe og hjalp lidt til i køkkenet på deres kontor, en konditor som skulle arbejde i en kantine med andet end kager, samt en håndværker som bare havde ansvar for det køkken hvor de lavede kaffe og smurte deres frokost.
Lidt af hvert og så mig, som var der for at lære om den egenkontrol jeg nu også skal have udarbejdet til to restauranter med specifikationer af al udstyr. Føre
kontrol, protokol, logbog og arkivering hver dag, som så skal evalueres af Fødevaredirektoratet hvert år eller hyppigere. Jeg er nu ansvarlig for egenkontrol i den
restaurant hvor jeg arbejder som kok, men er ikke juridisk ansvarligt ( det er nemlig min chef der er dét ), rimeligt åndssvagt.
Nu skal man føre Egenkontrol som efter lovgivningen skal omhandle:
· Råvarer
· Produktionen
· Færdigvarerne
· Vedligeholdelse
· Rengøring og desinfektion
· Personlig hygiejne.
Som hovedregel skal man kunne bevise over for fødevarekontrollen, at det arbejde, der er udført, svarer til det, der står i egenkontrolprogrammet. Det man skriver er bindende som fx handlingsplanen for rengøring, produktion og vedligeholdelse.
I ‘Egenkontrolbekendtgørelsen’ står der: “Brancheorganisationer kan udarbejde branchekoder” . som de pågældende virksomheder kan benytte sig af,
når de skal opbygge deres egenkontrolprogram. En branchekode er en “gør det selv” bog, hvor der gives retningslinier og gode råd, til fremstilling af
den enkelte virksomheds egenkontrolprogram. Det er de enkeltebrancheorganisationer, som fremstiller og får godkendt branchekoden. Godkendelsen foregår i Fødevaredirektoratet. Egenkontrolprogrammet godkendes
til gengæld af den regionale fødevarekontrol.
En branchekode er kort fortalt:
– En vejledning i egenkontrol, udarbejdet af brancherne – f.eks. for hotel- og restaurationserhvervet, supermarkeder eller institutionskøkkener.
Fødevareregionerne er den kontrolmyndighed, som godkender virksomheder f.eks. restauranter, kantiner og institutionskøkkener. De fører desuden tilsyn med, at reglerne i hygiejnebekendtgørelsen overholdes og godkender den enkelte virksomheds egenkontrolprogram.
Rigtige gode tider for tolke som nu skal hjælpe en hel del etniske virksomheder i fødevarebranchen, tyrkere, italienere, kinesere, thailændere,englændere og mange andre minoriteter skulle man mene. Men Hov det kan jo være lige meget da de ikke må bruge tolk, så de kan ikke få lov til at arbejde i Danmark ( i hvert fald ikke med fødevarer ) . Tal dansk eller skrid ud af arbejdsmarkedet, det skal nok hjælpe integrationspolitikken, føre til mere sort arbejde (det gør så ikke så meget for mig, men jeg er ikke sikker på at myndighederne har det lige sådan ), flere lukkede virksomheder, flere på overførselsindkomst, større sandsynlighed for manglende kendskab til fødevaresikkerhed osv.
Hvad syntes de andre kursister om de nye krav som tvang dem på kursus og selve kurset? Dem jeg talte med mente at kurset var unødigt, meget svært for en hel del ( især de ældre) og generelt ville gøre deres arbejde en hel del mere besværligt i fremtiden pga. Egenkontrollen.
De ældre havde det meget svært med at forstå nye koncepter som mikroorganismer, patogener osv. Alt er glemt dagen efter den skriftlige eller mundtlige prøve, for de forstod ikke helt hvad det gik ud på. Men at
kvinder på over 65 år der har stået i køkkenet i størstedelen af deres nu skal belæres om hvordan man laver sikker mad, er mildest talt grotesk
latterligt.
De tosprogede kunne ikke helt forstå spørgsmålene men forstod godt indholdet af kurset, så de kunne ikke svare rigtigt da de for det meste misforstod spørgsmålene . Det hjalp heller ikke at samtlige 20 kursister, undtaget
muslimerne, til sidst brokkede sig over at den ene underviser var racistisk og meget ubehøvlet overfor muslimerne. Efter min mening var han ikke racist
men havde ret mange fordomme om pizzeriaer.
Restaurationsbranchen er allerede meget hårdt presset, snart vil du mærke effekten af den etniske udrensning, færre billige pizzeriaer, slut med nye udenlandske kokke, færre ældre som kan hjælpe hinanden på plejehjemmene eller i ældreforeningerne, ingen kogte pølser
lavet af forældre i foreninger uden forhåndsgodkendelse og faglærte frivillige, slut med at hjælpe til Roskilde festival uden kursus certifikat, ingen
kontorkaffe uden godkendelse af Fødevaredirektoratet, osv.
Du rør bare ikke den kop før du fået lov af staten makker!
Læs mere om fødevaresikkerhed hér

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.