Det er en stor glæde, at Liberator kan byde velkommen til Markedscentret, en ny dansk tænketank, der arbejder for fremme af det frie samfund og frie markedkræfter. Markedscentret indgår i et internationalt netværk af markedsorienterede organisationer i Europa og USA.
Som Liberator, er Markedscentret uafhængig, ikke-partipolitisk og modtager ikke offentlig støtte. Udgangspunktet er det enkelte menneskes værdighed og integritet samt troen på det åbne samfund baseret på den frie tanke og fri markedsøkonomi. Det er planen at Markedscentret skal udarbejde rapporter og analyser baseret på markedsøkonomiske løsninger, og på den måde virke som en inspirationskilde til den offentlige debat. Kort sagt, er Markedscentret til for at lave studier i politisk og økonomisk frihed. Liberator ser frem til et frugtbart samarbejde, og opfordrer vores læsere til at støtte Markedscentret i det videre arbejde.
Markedscentret første konference bliver over emnerne bankhemmelighed og skatteharmonisering. Konferencen finder sted lørdag den 9. august på CabInn Scandinavia på Frederiksberg, kl. 9-16 (se programmet nedenfor). Det skal pointeres, at konferencen påtænkes at foregå på engelsk, da flere paneldeltagere ikke er danske. Som det ses af programmet, vil undertegnede repræsentere Skatteborgerforeningen i debatpanelet om skatteharmonisering.
Prisen for at deltage i konferencen er almindeligvis på 300 kr., men det er lykkedes Liberator at få rabat, således at vores læsere kan nøjes med at betale 200 kr. pr. deltager. Denne pris dækker konferencen såvel som velkomstkaffe og en let frokost. Pengene – inklusiv eventuelt bidrag til Markedscentrets arbejde – indbetales på Nordea konto nr. 6265372986 (reg. nr.: 2105). Husk at angive navn samt at mærke indbetalingen ”Liberator”.
Conference on Financial Privacy, Tax harmonization
And Other Attacks on our Liberty
Program for konferencen
9. August 2003
Sted:
CAB INN SCANDINAVIA
Vodroffsvej 55
DK-1900 Frederiksberg C
Tlf: +45 3536 1111
Fax: +45 3536 1114
9:00.
Velkomst og kaffe, samt en åbningstale
10:00 til 12:00
“Property and Privacy” Panel:
Richard W. Rahn. Rahn er uddannet økonom og en flittig kommentator og ekspert på dette område. Han er privat forretningsmand, og han sidder
i bestyrelsen for Cayman Islands Monetary Authority (som regulere verdens femte største finansielle center). Han er senior fellow ved Discovery
Institute, og adjunct scholar ved the Cato Institute.
Mitesh Kataria (SLU, Upsala). Mitesh Kataria er Ph.D (Nationaløkonomi) studerende ved SLU i Sweden. Han er har ekspertise inden for en lang
række skattemæssige områder.
Martin Ågerup (President Academy for Future Research). Martin Ågerup (f. 1966) er fremtidsforsker, foredragsholder, forfatter og skribent.
Som selvstændig konsulent hjælper han virksomheder og organisationer med at positionere sig i en verden i forandring. Martin Ågerup er økonom og
økonomisk historiker, uddannet ved universiteterne i Bristol og Exeter i England.
12:30 PM.
En lettere frokost med en øl/vand samt gæstetaler
14:00 til 16:00.
“Costs and Benefits of Tax-Harmonization” Panel:
Daniel J. Mitchell (The Heritage Foundation). Dr. Mitchell er McKenna Senior Fellow i Politisk Økonomi ved Heritage Foundation, Washington DC.
Han er ekspert indenfor skattereform, international skatteforhold.
Jacob Bræstrup (Skatteborgerforeningen). Jacob Bræstrup er
Cand.scient.pol fra Kbh. Universitet. Som International Sekretær for
Skatteborgerforeningen repræsenterer han foreningen i relation til Taxpayers
Association og Europe (TAE) og World Taxpayers Associations (WTA). Desuden
sidder Jacob Bræstrup i Liberators redaktion og i Libertas’ Præsidium.
De resterende deltagere har ikke givet endeligt tilsagn.
Som du sikkert har bemærket er flere af talerne fra udlandet, hvorfor konferencen vil foregå på engelsk.
Ændringer til programmet kan forekomme.
Mere information om Markedscentret og den kommende konference kan fås på centrets hjemmeside: www.markedscenter.dk eller via e-mail: info@markedscenter.dk.
Alternativt kan Markedscentrets bestyrelsesformand kontaktes: Chresten Anderson, Virumgade 45, st. tv., 2800 Virum, telefon: 45854153 / 20 92 76 54.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.