Svar fra overmagten I: Udmeldelse af forening II

___________________________

Dette er en føljeton læs de indledende afsnit:

1. Udmeldelsesanmodningen
2. 1. svar fra folkeregistret
3. 2. udmeldelsesanmodning

____________________________

Vedrørende udmeldelse

Folkeregistret har modtaget Deres brev, hvor De oplyser, at det ikke er folkekirken, som de ønsker at blive udmeldt af.

De oplyser, at det formentlig er et medlemskab, som er registreret af jordemoderen i forbindelse med fødsel.

Den kan oplyses, at ”dette medlemskab” ikke er noget som registreres i CPR-systemet, og folkeregistret kan derfor ikke udmelde Dem.

Der er formentlig tale om et internt registreringsnummer på hospitalet.

Det fremgår, at De er født på Rigshospitalet, så hvis De ønsker nærmere oplysninger, må De kontakte hospitalet evt. på telefon: 35 45 40 03.

Venlig hilsen

NN [redaktionen har valgt at lade bureaukraten være anonym]
Vicekontorchef

——

Mere følger i kampen for udmeldelses af Danmarks dyreste forening…

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password