I den kommende tid skal landbrugsloven gennemgås. Fødevareministeren har udtalt at næsten hele loven skal op til revision. De danske svineproducenter har indgivet en ønskeliste omfattende tilladelse til sammenlægning af gårde, nedsættelse af arealkrav mv., og mange andre lobbyister giver deres besyv med. Måske kommer bopælspligten til revision, men den kan vel dårligt fjernes efter den pressesucces, den har vist sig at være.
Hvad skal man sige til den slags? Er det virkelig tid til en gennemgang af landbrugsloven, eller er der i virkeligheden behov for noget andet?
Hør begrebet i det hele taget: “Landbrugslov” Hvad går der galt? Landbrugslov? Der skal da laves en frisørlov! Vi er nået dertil, hvor der er behov for en frisørlov:
§§§
Bekendtgørelse af lov om frisørvirksomhed.
Formålet med denne lov er bla bla bla at tilgodese venner og bekendte af frisørministeren til gengæld for at hans parti stemmer for nogle andre regulativer, der vil tilgodese venner og bekendte samt politiske fordomme, nidkærhed, magtsyge, og selvpromovering af andre politikere i deres nuværende virke. Overtrædelse af ejendomsretten må kun ske i rimeligt omfang alt efter den politiske stemning.
§1 Frisørsaloner skal være så og så store for at bruge den og den hårspray; ventilation er påbudt og udluftning ulovligt.
stk.2 Ministeren fastsætter de konkrete grænser i stk.1.
§2 En frisørsalon må max antage størrelsen af en et-værelseslejlighed. Endvidere er det ulovligt at klippe ud i luften med saksen for at trække tiden ud. Endelig er det ulovligt at holde svin i en frisørsallon med mindre man har en tilhørende have på mindst en hektar.
stk.2 Det er ulovligt at have over to hektar tilhørende have til en frisørsalon med mindre der ikke holdes svin.
§3 Da der ligger et gult hus overfor frisørministerens søns frisørsalon, er det ulovligt at åbne frisørsalon i huse, der har været gule i mere end 7 dage indenfor de sidste 30 år. Frisører, der lader deres salon stå fuldt udrustet, men tom, får særlig tomstøtte. Der ydes særligt tilskud til frisørsaloner overfor gule huse. Endelig ydes økologisk støtte til frisører der ikke bruger sakse, men i stedet bruger flintesten til at klippe de besøgende. En særlig afgift pålægges frisører, der benytter klippemaskiner uden at male huset overfor gult.
§4 Indehavere af frisørsaloner skal opholde sig i salonen i mindst 100 af årets max 300 arbejdsdage.
stk.2 Indehavere af frisørsaloner overfor gule huse er fritaget fra påbuddet i stk.1
stk.3 Overholdes påbuddet i stk1 ikke, overgår ejerskabet vederlagsfrit til nærmeste indehaver af en frisørsalon overfor et gult hus.
§§§
Loven får “lov at virke” nogle år, og efter laaaang debat og et par presseskandaler er det almindeligt accepteret, at loven er åndsvag – alle frisører går jo og maler husene overfor gule. Det bliver soleklart, at der er behov for mere regulering:
§§§
Lov om ændring af lov om frisørvirksomhed
Formålet med lovændringen er at redde det politiske system fra vanære uden at reducere dets greb om menneksers aktivitet.
§1 I loven tilføjes som følger: “§5 Det er ulovligt at male huset overfor gult, hvis ikke dette har været gult i forvejen i syv dage indenfor de sidste 30 år. Stk.2 Forbuddet i stk.1 håndhæves ved omvendt bevisførelse. stk.3 Ministeren kan give særlig dispensation for forbuddet i stk.1 og fremgangsmåden i stk.2.”
§§§
Efter yderligere nogle år påpeger nogle økonomer at loven er uøkonomisk og fører til korruption. De som taler om korruption vanæres af systemstøtterne som reaktionære, snævertsynede, usolidariske og direkte menneskefjendske. En socialdemokratisk regering brøster sig af følgende liberalisering:
§§§
Lov om ændring af lov om frisørvirksomhed.
Formålet med lovændringen er at øge statens greb om mennekselig aktivitet, hvor penge er indblandet, lukke munden på oppositionen og spotte tilhængere af liberalisering.
§1 I loven indsættes: “§6 Det er ulovligt for frisører indbyrdes at aftale priser. Maksimumpriserne fastsættes ikke ved lov, men reguleres af frisørstyrelsen, der også tilser kvalitet og udbud af frisørtjenester. §7 Gult-hus-tilskud skal indbetales til en fond, som støtter frisører, der indgår i særlige kulturelle aktiviteter og yder alternative frisørtjenester, eller fonde som støtter frisør-iværksættere, der ikke truer med at destabilisere konkurrencen. §8 Afgiften på maskinklipning fordobles med tilbagevirkende kraft. §9 Yderligere liberalisering kan administrativt fastsættes af ministeren.
§§§
Jeg mener at ovenstående klart viser fornuften i enhver regulering af erhvervslivet. Frisører må underlægges demokratisk kontrol. Endvidere er jeg foruroliget over højredrejningen og den galoperende liberalisme i den seneste lovændring. Der er klart behov for at der tages større hensyn til mennesket i lovgivningen i stedet for pengene.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.