Hvordan er vejen til større frihed givet det nuværende udgangspunkt – velfærdsstaten? Skal der være fri indvandring med det samme? Statens omfordeling er en krænkelse af frihedsrettighederne. Hvis en indvandrer opfylder statens betingelser for overførsler og modtager disse, opstår dilemmaet om hans indvandring kan siges at være liberal. Hvad er vejen frem mod større frihed? At argumentere for at lukke for indvandring, og dermed begrænse udbytningen af de arbejdende masser, eller at argumentere for at staten skal standse sine overgreb?
Masserne er nok mere åbne for gradvis indførelse af rimelighed i overensstemmelsen mellem de tiltag, staten laver, end for total blokering af indvandring eller statslige indgreb. Således kan man med forventning om succes hos masserne argumentere for at vi gerne vil se indvandring af folk, der ikke falder under minimumslønnen, men ikke af folk, der falder under minimumslønnen, eller bare ikke vil arbejde til den løn, de nu er til. Det er klart uliberalt, men en konsistent stat er mere liberal end en verdenssocialistisk stat, der vil gøre det af med eksistensen af individer. Masserne er nok også mere åbne for en privatisering af områder, der i dag er udliciteret, end en privatisering af områder, de ikke kan forestille sig andre end det offentlige kunne tage sig af.
Uanset livsopfattelse er man indlemmet til at leve på statens hvilkår, hvis man ikke blot vil være yder i statssamfundet. Spørgsmål: Derfor er det også inkonsistent (og uliberalt) at argumentere for fri indvandring og samtidig have et overførselssystem, der giver til indvandrere? Jeg tror svaret er: Ja, det er inkonsistent, dvs. ulogisk og derfor også uliberalt.
Hvorfor bliver ellers liberale mennesker så konservative, når talen kommer på velfærdsstaten og indvandring? Hvorfor er det så vigtigt at bevare en samfundsstruktur som velfærdsstaten kan leve med?
Svaret ligger naturligvis i at, idet staten (uretfærdigt) overtager ejerskabet, og borgerne tilsammen ejer staten – dvs ingen ejer staten, man er underkastet staten, men man har på en eller anden mærkelig måde en lille lille bitte smule indflydelse – kan alle med (u)ret blande sig i alt omkring andres liv, der involverer statens virke. Det være sig uddannelse, rygning, hvordan man kører i trafikken, om man børster sine tænder, om man arbejder eller ikke arbejder og hvad man laver hvis man er ledig, om man motionerer osv.
Hvordan bekæmpes indvandrerproblemet bedst? Ved at lukke for indvandring, eller ved at bekæmpe staten? Her kan det nok bedst betale sig at anlægge en sandsynlighed gange værdi betragtning. Det kan politisk ikke betale sig at bekæmpe al indvandring, og det er ud fra en liberal logik også groft overfor folk, der ønsker at indvandre. Det kan heller ikke betale sig at bekæmpe al stat her og nu. Afvejningen af hvad der politisk er den praktiske vej frem mod liberalisering, foretages af de arbejdende politikere i Venstre.
Venstre er de liberales operationelle gren. Mange i venstre ved ikke længere hvad liberalisme er, hvis de da nogensinde vidste det. Men Venstre er hvad liberalisme kan være i dagens politiske Danmark. Det er Venstres opgave at være netop det. Det er liberalisternes (vores) opgave at sparke Venstre videre i retning af frihed, og at dreje den ideoligiske debat udenfor praktisk politik over til fordel for liberalisme. Dette gøres ikke ved at argumenterer for at lukke for indvandring. Men det gøres heller ikke ved at lukke øjnene for at, skal der liberaliseres på et område, skal forudsætningen for liberalisering være på plads. Så længe der er et overførselssystem, der giver til indvandrere, er der ikke forudsætning for en liberalisering af indvandring. Fri indvandring er også frihed fra at underholde indvandrere.
Note 1: Se også Indvandringen, Liberalisten Og Velfærdstaten
Note 2: Ang. antagonier: Det er statens håndlangere, der tager pengene – ikke modtagerne. Så det kan ikke betale sig at skælde ud på modtagerne.
Note 3: Ovenstående indlæg omhandler på ingen måde Islam, som uanset eksistens af overførsler eller ej, kan bruges som argument til at forbyde indvandring til et statsligt territorium. Dette arguments validitet er ikke antaget i foregående sætning. Argumentet er blot en hel anden del af diskussionen om indvandring, og svar på ovensstående indlæg bør derfor ikke omhandle Islam.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.