Osama Bin Laden er personificeringen af terroren mod den vestlige verden. Han beskyldes af regeringer i alle de vestlige lande for at kæmpe mod de vestlige værdier. Nogle tror, at Osama Bin Laden og hans Al Qaeda-netværk er misundelige på Vesten, og at denne misundelse er drivkraften bag den stålsatte militære modstand mod USA.
Ingen vestlig regering har draget den mest logiske konklusion efter den 11. september, nemligt at muslimer i hele verden med god ret kan være oprigtigt vrede på USA og øvrige vestlige lande pga. deres voldelige udenrigspolitik.
Det er meget få, som har forholdt sig til, at Osama Bin Laden egentlig selv har sagt – hvilket ellers ville have været nærliggende, når man tænker på den betydning hans handlinger har haft og den idolisering af ham, som for nærværende finder sted i Mellemøsten.
Årsagen er måske, at det er ubehageligt for de mennesker, som blot er ude på at karakterisere muslimerne som moralsk anløbne religiøse fanatikere og forherligere af irrationalistisk fatalisme.
Læg vel mærke til, at der intet sted i nedenstående udtalelse står noget, som kan tolkes som en utilfredshed med de fundamentale vestlige værdier: tolerance, frihed, fred og velstand. Tværtimod nævnes gang på gang dét, som vi ikke hører fra vestlige lederes mund: Årsagen til kampen mod USA og dets alierede er drabene i Palæstina og Afghanistan.
Følgende er en besked, som efter sigende skulle være overbragt fra Osama Bin Laden på bånd, der blev bragt af den arabiske TV-station al Jazeera 12. november. Beskedens ægthed er til aften blevet verificeret af amerikanske eksperter.
Fra slaven af Gud, Osama Bin Laden til folkene i de lande, som er i alliance med den uretfærdige regering i USA:
Hilsner til dem, som har fulgt troen. Vejen til sikkerhed starter med at ophæve aggressionen, og det er rimeligt at blive behandlet ens.
Hvad der skete efter angrebene i New York og Washington og indtil i dag drabene af tyskere i Tunesien og af franskmænd i Karachi og bombningen af den store tanker i Yemen og drabene af marinesoldaterne i Failaka og drabene på englændere og australiere på Bali og for nyligt Moskva-operationen sammen med andre operationer her og der, er kun en reaktion og en lige behandling, som Islams sønner har udført i fuldførelsen af ordrer fra deres Gud og profet.
Hvad Bush, vore dages Farao, gør hvad angår drab på vore børn… og hvad Israel, USA’s allierede, gør hvad angår ødelæggelsen af huse på deres residenser, inklusive ældre mennesker, kvinder og børn under anvendelsen af amerikanske fly i Palæstina, burde være nok for jeres vise ledere til at undlade at være med i den kriminelle bande.
Vort folk i Palæstina er blevet dræbt og tortureret i snart et århundrede nu, og når vi forsvarer vort folk i Palæstina, bliver verden oprevet og forener sig imod muslimerne i, hvad de kalder en kamp mod terrorisme. Urimeligt.
Hvad har jeres regering at gøre med den kriminelle bande i Det Hvide Hus, som er imod muslimer? Ved jeres regeringer ikke, at Det Hvide Hus er den største dræber i denne æra? Her er Rumsfeld, Vietnam-slagteren, han dræbte to millioner mennesker, hvortil kommer de sårede. Og Cheney og Powell er ansvarlige for flere drab og mere ødelæggelse i Bagdad end tataren, Holako.
Så hvad har jeres regeringer at gøre med en alliance med USA, som angreb os i Afghanistan, og jeg nævner specielt Storbritannien, Frankrig, Italien, Canada, Tyskland og Australien. Vi havde før advaret Australierne mod deres deltagelse i Afghanistan i tillæg med deres uretfærdige støtte til adskillelsen af Østtimor. De ignorerede advarslerne, indtil de vågnede op til lydene fra bombningerne på Bali. Deres regering erklærede herefter uretmæssigt, at de ikke var målet.
Kig på dem, som blev dræbt fra jeres side sammen med jer i Tunis og Karachi og Failaka og Bali og Amman for at huske vore børn, som dagligt bliver dræbt i Palæstina og Bagdad og for at huske vore dræbte i moskeen i Khost og husk dem, som blev dræbt med vilje ved bryllupper og festligholdelser i Afghanistan.
Se på dem af jer, som blev dræbt i Moskva for at huske dem fra os, som blev dræbt i Tjetjenien. Indtil hvornår vil ødelæggelse, drab og forældreløse børn være vort, mens sikkerhed, stabilitet og lykke være jeres? Dette er en urimelig fordeling – det er på tide med en rimelig fordeling af goderne. Som I dræber, vil I blive dræbt. Som I bomber, vil I blive bombet. Og vent på det slemme.
Det islamiske samfund startede med Guds hjælp med at kæmpe mod jer med dets børn, som har lovet Gud at fortsætte med at kæmpe hårdt for at nå retfærdighed og stoppe urimelighederne, så længe de lever.
Til slut beder jeg Gud give os styrke til hans religions sejr og for at kunne fortsætte med at kæmpe for ham, indtil vi møder ham og han er tilfreds med os og han er i stand til det. Vor sidste taksigelse er til Gud, den aller nådigste.
Oversat af David B. Karsbøl 13.11.2002

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.