De venstreorienterede har umådeligt ondt i maven. Hvad har den onde nedskæringsregering nu nedlagt? Hvad bliver det næste? Er intet da helligt længere? Tilsyneladende mener venstrefløjen, at vejen til Den Sociale Massegrav er belagt med nedlagte råd, nævn og udvalg. Bullshit.
Sidste år var Dødslisten noget længere. Vi må ikke håbe, regeringen allerede har tabt pusten, for der er hundredevis af overflødige statslige organer endnu. Hvornår bliver hele ministerier nedlagt?
Her er listen:
Udenrigsministeriet:
Det tværministerielle østlandeudvalg [nedlagt]
Kontaktforum for øststøtte
[nedlagt]
Finansministeriet:
Stillingsvurderingsrådet
[nedlagt]
Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Det rådgivende energiudvalg for Industrien
[nedlagt per 1.7.02]
Besætningsnævnet
[sammenlægges med Tilbageholdelsesnævnet og Helbredsnævnet for Søfarende of Fiskere]
Helbredsnævnet for Søfarende og Fiskere
[sammenlægges med Besætningsnævnet og Tilbageholdelsesnævnet]
Tilbageholdelsesnævnet
[sammenlægges med Tilbageholdelsesnævnet og Helbredsnævnet for Søfarende of Fiskere]
Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer
[sammenlægges med Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer]
Disciplinærnævnet for Statsautoriserede Revisorer
[sammenlægges med Disciplinærnævnet for Registrerede Revisorer]
Markedsværdiudvalget
[nedlægges]
Eksamenskommisionen for Dykkere
[nedlægges]
Arkitekturinstituttet
[nedlagt per 1.7.02]
Fondsrådet
[nedskæring]
Indenrigs- og Sundhedsministeriet:
Redningsrådet
[nedlægges]
Videnskabsministeriet:
De 4 Uddannelsesråd for De videregående Studier
[nedlægges]
Formandskollegiet for Uddannelsesrådene
[nedlægges]
Arbejdsgruppe vedrørende Forsøgsuddannelse med Naturvidenskabelige Naturbachelorer
[nedlægges]
FIRST (Forskningsstyrelsens Information om Ressourcer og Stillinger)
[sammenlægges med EuroCenter]
EuroCenter
[sammenlægges med FIRST]
Undervisningsministeriet:
Rådet for grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser
[nedlægges]
Voksenuddannelsesrådet
[nedlægges]
Landbrugsuddannelsesrådet
[nedlægges – erstattes med Landbrugsuddannelsesudvalget, som partene selv nedsætter og driver]
Produktionskolerådet
[sammenlægges i Råd om kortuddannedes forsatte uddannelse]
Rådet for almen voksenundervisning på Grundlæggende niveau
[sammenlægges i Rådet for kortuddannedes fortsatte uddannelse]
Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering
[sammenlægges i Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, REVE]
Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelser
[sammenlægges i Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, REVE]
Kulturministeriet:
Musikrådet, Teaterrådet, Litteraturrådet, Billedkunstrådet og International Kulturråd [sammenlægges i det nye Kunstråd]
Kulturrådet for Børn
[nedlægges]
Dansk Litteraturcenter, Musikinformationscentret, Center for Dansk Billedkunst, Internationalt Kultursekretariat, Statens Kunstfonds Sekretariat
[sammenlægges med Kulturministeriets Kunstsekretariat]
Fødevarerministeriet:
Fødevareministeriets Udvalg for Eksportfremme, Handelspolitik og økonomisk samarbejde [nedlagt]
§2-udvalget for Frugt og Gartnerprodukter
[sammenlægges med §2-udvalget for landbruget]
§2-udvalget for Landbrug
[sammenlægges med §2-udvalget for Frugt og Gartnerprodukter]
Det rådgivende udvalg vedrørende Fiskerisektorens Udvikling = Fiskeriudviklingsudvalget [sammenlægges med Overvågningsudvalget vedrørende FIUF]
Overvågningsudvalget vedrørende FIUF
[sammenlægges med Det rådgivende udvalg vedrørende Fiskerisektorens Udvikling = Fiskeriudviklingsudvalget]
Fødevareministeriets rådgivende Udvalg vedrørende Forsøgsfiskeri
[nedlagt]
Det Rådgivende Udvalg for Efteruddannelse
[sammenlægges i det rådgivende udvalg vedrørende Landdistriksudvikling]
Det Rådgivende Udvalg for Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger
[sammenlægges i det rådgivende udvalg vedrørende Landdistriksudvikling]
Det Rådgivende Udvalg for Art. 33-ordningen
[sammenlægges i det rådgivende udvalg vedrørende Landdistriksudvikling]
Det Rådgivende Udvalg for Vikarordninger
[nedlægges]
Det Rådgivende Udvalg vedrørende Fiskeriets Konsulentvirksomhed
[nedlægges]
Plantenavneudvalget
[nedlægges ultimo 2002]
Plantenyhedsudvalget
[sammenlægges med Udvalget for Frø og Sædekorn]
Plantesundhedsrådet
[sammenlægges med Udvalget Gartneri- og Planteskoleplanter]
Udvalget for Autoriserede Jordlaboratorier
[sammenlægges med Udvalget for Autoriserede Kemiske Laboratorier]
Udvalget for Autoriserede Kemiske Laboratorier
[sammenlægges med Udvalget for Autoriserede Kemiske Laboratorier]
Udvalget for Frø og Sædekorn
[sammenlægges med Plantenyhedsudvalget]
Udvalget for Gartneri- og Planteskoleplanter
[sammenlægges med Plantesundhedsrådet]
Vilkårsnævnet for Plantenyheder
[nedlægges]
Det Rådgivende Udvalg vedrørende Tilskud til Forarbejdning og Afsætning af Jordbrugsprodukter [nedlagt]
Fagudvalget for Havebrugsplanter og Skovtræer
[sammenlægges med Fagudvalget for Landbrugsplanter og Plænegræsser]
Fagudvalget for Landbrugsplanter og Plænegræsser
[sammenlægges med Fagudvalget for Havebrugsplanter og Skovtræer]
Tilsynsrådet vedrørende Indkøbsforeninger vedrørende Mindre Jordbrugere
[nedlægges]
Kilde: Flere råd og nævn nedlægges [JP]
Se også Død og hævn over råd og nævn.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.