Under overskrifterne ”Regeringen overdriver skattetrykket” og ”Det danske skattetryk er ikke højere end i Tyskland” bringer Information den 2. september en historie af Martin Hein om, at det i virkeligheden ikke står slemt til, når vi sammenligner os med andre lande.
”Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik” skriver Hein om det glade budskab. Og så er den due frankeret. Med splitflag og det hele. Enhver diskussion om skattetrykket må forstumme, og ingen skal komme og sige, at vi betaler mere i skat end tyskerne.
Det er formentlig temaartiklen om ”Skatter og skattetryk” i ”Statistisk Tiårsoversigt 2002” Hein kildehenviser til. Den handler godt nok ikke om skattetrykket i dag, men om skattetrykket for en tre-fire år siden.
Intet sted i artiklen står der noget om, at skattetrykket i Danmark ikke er højere end i Tyskland. Tværtimod. Undersøgelse viser med al tydelighed at skattetrykket i 1999 var væsentligt højere i Danmark (DK) end i Tyskland (D).
Skattetryk 1999:
Traditionelt skattetryk
DK: 51,2 D: 37,7
Faktorskattetryk
DK: 59,9 D: 42,2
Korrigeret skattetryk
DK: 52,8 D: 38,5
Korrigeret faktorskattetryk
DK: 60,8 D: 42,9
Kilde: OECD: National Accounts,Vol.II,1988-1999. Statistisk Tiårsoversigt 2002, p. 21.
I tabelkommentaren skriver Danmarks Statistik, at ”uanset hvilket mål, der anvendes, har Danmark et klart højere skattetryk end Tyskland. Anvender man det traditionelle skattetryk er forskellen 13,5 procentpoint, men forskellen udvides til 17,9 procentpoint, hvis man anvender det korrigerede fak-torskattetryk.”
Men Heins historie kolporteres uagtet videre i Radioavisen (vi har lagt mærke til den…! Red.), så Rigsstatistiker Jan Plovsing får morgenteen, Lapsang Souchong, galt i halsen, og i en pressemeddelelse må han tydeliggøre, at Danmarks Statistiks undersøgelsen viser, ”at skattetrykket som helhed er omkring 15 pct. højere i Danmark end i Tyskland. Til gengæld får danskerne mere tilbage for skattepengene end tyskerne. Når man regner skatter og sociale bidrag sammen, så har en enlig dansk og tysk industriarbejder en næsten lige stor del af deres løn, som de selv kan disponere over til privat forbrug. Det er i øvrigt en velkendt sag, at de personlige skatter er højere i Danmark end i Tyskland.”
Danmarks Statistik er altså slet ikke kilde til Martin Heins historie, og Danmarks Statistik eller an-dre har heller ikke bragt de konklusioner Martin Hein bringer til torvs. Man kan naturligvis heller ikke sige noget som helst om skattetrykket i Danmark eller Tyskland på baggrund af en sammenlig-ning mellem to enlige industriarbejdere. Det er enlige industriarbejdere simpelthen ikke repræsenta-tive nok til.
Martin Heins kritik af, at regeringen overdriver skattetrykket er ligeledes ude af proportion. Kritik-ken bygger på professor, dr. polit. Peter Birch Sørensen der i artiklen påpeger, at BNP og skatter i Danmark opgøres ”for højt” som følge af bruttoficering af de sociale ydelser.
En korrektion for at danskerne modtager kunstige høje sociale ydelser fordi de skal betale skat af dem vil ikke ændre markant på billedet af Danmark som et højskatteland med et skattetryk på et sted mellem Finlands og Sveriges. Der skal jo f.eks. ikke korrigeres for aktiverede. De udfører et arbejde, og skal i denne sammenhæng betragtes som andre offentligt ansatte. Danmarks Statistik skriver i øvrigt selv, at der selvfølgelig ikke er tvivl om, at Danmark og Sverige er højskattelande, men at hvor vi helt præcis ligger ikke kan beregnes nøjagtigt.
Martin Hein skriver i øvrigt senere i samme artikel, at ”I den nye undersøgelse er der taget højde for, at danskerne betaler skat af deres overførselsindkomster. Det giver et højere skattetryk på papi-ret.” Det er direkte forkert og meningsforstyrrende. Korrigeres der for, at danskerne betaler skat af deres overførselsindkomster giver det lavere skattetryk på papiret. Det er jo netop dette lavere skat-tetryk Martin Hein i artiklens overskrift og indledning kritiserer regeringen for ikke at bruge, men spørgsmålet om Martin Hein overhovedet forstår, hvad han skriver rejser sig unægteligt.
Der er altså ingen dækning for artiklens påstanden om, at skattetrykket i Danmark ikke er højere end i Tyskland, og angivelsen af Danmarks Statistik som kilde er uden hold i virkeligheden. Det danske skattetryk er som helhed ca. 15 procentpoint højere end det tyske, og vi står med en historie som Martin Hein selv har fundet på. Hans skønlitterære debut, om man vil.
At camouflere fiktion som fakta er en overtrædelse af de journalistiske færdselsregler, der vil noget. Det er journalisten, der ikke vil formidle virkeligheden, men derimod konstruerer den selv. Det er Hein i muldvarpeskind med en skjult dagsorden på maven, der misbruger sin adgang til medierne.
Måske har det været Heins hensigt at yde krisehjælp til venstrefløjen. Den ser jo et stigende skatte-tryk som Jakobsstigen til den kasserne- og skolestuestat den drømmer våde drømme om. De mange nye forslag om skattelettelser og tilpasninger til udlandet er måske rystende, når man nærer sådanne sympatier, hvorfor det måske kunne være fristende at kaste grus i maskineriet op til partiernes landsmøder, hvor skattereformforslagene skulle fremlægges?
Historien er et slående eksempel på hvordan misinformation og propaganda forsat trives i medierne Enhver kan lave en undersøgelse, der sammenligner skattetrykket i Burundi og Bramming, men venstrefløjen må naturligvis lave sine undersøgelser selv, hvis den ikke vil referere andres loyalt.
Forsøget på i en rodet og manipulerende artikel med kildefusk, fejl og meningsforstyrrelser, at tage Danmarks Statistik til indtægt for, at skattedebatten er afsporet og nærmest overflødig, er under al kritik, og Heins arbejdsgivere må selvsagt overveje om den slags skal finde vej til læserne under navnet ”Information”.
Yngste mand har været i kælderen med en pind og fundet et umanerligt klamt eksemplar af vores berygtede Junk-Journalist pris. Den er hermed overrakt til Martin Hein, Information.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.