Svar fra overmagten I: Udmeldelse af forening

Som svar på udmeldelsesanmodningen er følgende modtaget:

Folkeregistret har modtaget deres brev af 10. maj 2002, hvor De ønsker at udmelde dem af en forening.

Det fremgår desværre ikke hvilken forening det drejer sig om, men ud fra oplysningerne i Deres brev er det formentlig Folkekirken, som de ønsker at blive udmeldt af.

Dette kan kun ske ved henvendelse til kordegnen i Deres bopælssogn, som så vil sende en meddelelse til folkeregistret.

Hvis det er Folkekirken, som De ønsker at blive udmeldt af, skal De rette henvendelse til:

Kirkekontoret, Sankt Markus Alle 8, 1922 Frederiksberg C. Tlf. 35356627

Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte folkeregistret igen.

Med venlig hilsen

NN [redaktionen har valgt at lade bureaukraten være anonym]
Vicekontorchef

——

Følg med her på Liberator i den fortsatte kamp for udmeldelse af foreningen med Danmarks højseste kontingent.

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password