Følgende er dd. sendt til Folkeregisteret i Frederiksberg kommune:
Folkeregisteret
Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
Til rette vedkommende.
Jeg skriver til dem, i det jeg ønske at blive udmeldt af Deres forening. Mit medlemsnummer er 150371-xxxx.
Jeg blev indmeldt allerede ved fødslen. Jeg har talt med mine forældre, og de erindrer intet, fsva omstændighederne omkring min indmeldelse. Det mest sandsynlige er vel at de meldte mig ind i sin tid, og nu ikke længere husker det, men det kan De sikkert al sammen se i deres journaler.
Jeg kender ikke udmeldelsesfristen (det har ukendte årsager ikke været muligt at få denne oplyst over telefonen), men er villig til at betale kontingent året ud.
Årsagen til min udmeldelse skyldes, at jeg ikke helt føler kontingentet står mål med de ydelser og faciliteter, der bliver stillet medlemmerne til rådighed. Endvidere finder jeg foreningens skiftende bestyrelser uden undtagelse arrogante, inkompetente og alt for rundhåndede med foreningens midler. Dertil kommer det af foreningen ansatte servicepersonale. De er (på nær undtagelser) så nedladende og uhøflige, at man skulle tro der ikke var alternativer til deres foreninger. Jeg skal her indskyde at de ansatte i lokalforeningen her på Frederiksberg, har været mere elskværdige, end tidligere lokalforeninger, jeg har været i kontakt med.
Fremsend venligst en bekræftelse på min udmeldelse, så snart denne er registreret.
Med venlig hilsen
Thomas Breitenbach Jensen

Join the Conversation

3 Comments

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.