http://www.cnn.dk/okonomi/artikel:aid=118730/
Læs cnn-artiklen.
“”
“Den ubehagelige sandhed er, at markederne præmierer succes og har tendens til at straffe de fattige af den simple grund, at de er fattige,” sagde Kofi Annan
Ifølge FN’s generalsekretær er det nødvendigt, at forbrug og investeringer i fremtiden utvetydigt retter sig mod at bekæmpe fattigdom og sygdom i de fattigste af de fattige lande.
Samtidig opfordrede han direkte de rige lande til at åbne deres beskyttede og understøttede landbrugsmarked for konkurrence fra varer fra ulandene, og han appellerede om en fordobling af den samlede ulandsbistand fra de rige lande fra 50 til 100 milliarder dollar (fra 427 til 854 milliarder kroner). “” (cnn.dk)
Hvorfor er nogle områder fattige og andre rige?
Hvordan kan det være at Hong Kong der var fattigt som Sudan i 1945 i dag er rigt som Schweiz? Hvordan er nogen fattige personer nogensinde blevet rige? Hvordan er nogen mennesker eller lande nogensinde blevet rige, når udgangspunktet for alle jo engang var nul?
De socialistiske og regulerende lande er fattige. De frie er blevet rige. De fattige i Afrika , Asien og Syd&Centralamerika er fattige fordi, de aldrig har levet i samfund hvor frihed fra tvang og retten til ejendom var dominerende; fordi de siden afkoloniseringen (og under koloniseringen bortset fra de britiske kolonier) har været plaget af socialistiske regimer, der har dræbt alt hvad der driver et menneske til at skabe rigdom og træffe afgørende velfærdsskabende beslutninger: Privat ejendom, frihed, kritik, oplysningers frie spredning, selvstændighed, forudsigelighed, stabilitet, retssamfundet.
FN har i praksis været en kriminel organisation. Næsten intet af det FN har stået for har været velfærdsskabende. FN har altid lagt vægt på at støtte fælles ejendom med Tragedy of the Commons til følge; altid støttet offentlig virksomhed; aldrig private frihedsrettigheder udover retten til at debatere i et socialistisk forum. FN har altid stået for at dræbe al udvikling og bevare status quo. FN er en organisation af socialister og statister (tilhængere af statisme).
Investeringer i fattige, frie lande har givet enorme afkast – og disse lande er rige i dag – ikke pga. det der kom fra udlandet, men pga. det befolkningerne skabte. Verdensbankens og FNs investeringer i ufrie, socialistsiske lande har kun fjernet ressourcer fra gode områder, der fortjente (ville have fået dem af frivillighedens vej) disse investeringer, og ville have gjort os alle rigere, hvis de var blevet allokeret til dem. Derudover er alle pengene (ressourcerne) ikke blot gået tabt og har svækket de rigdomsskabende samfund. De har også holdt live i meget skadelige, umenneskelige, syge regimer som dermed har kunnet fortsætte med at holde “deres” befolkning fattige med deres stupide eller direkte onde “politik” (hersen rundt med folk).
Kofi Annan skulle koncentrere sig mere om at sige noget der viste en evne til at observere, i stedet for at sige sådan noget umenneskeligt bræk som han formåede mandag. Men hvad kan man forvente af generalsekratæren for FN andet end mere FN-sludder.
Kofi Annans logik er at man skal tvinge folk til at bo i den oversvømmelsesplagede dal, fordi der ikke er særlig mange huse.
Hans handlingers og udtalelsers konsekvenser får ham til at ligne en sadist. Men måske er han bare en helt almindelig socialdemokrat, der er blevet bedøvet af altid at leve af hvad der konfiskeres fra andre.
Under alle omstændigheder er han ikke fattigdommens, men de fattiges fjende, og socialistiske herskeres gode ven.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.