En kommentar til artiklen Jelved: Arbejd mere ellers stiger skatten (Netposten).
Nu er den her endelig! CD’en hele Danmark har ventet på i spænding – Hitler Greatest! Har vi hørt den før? Jep, den er obligatorisk i enhver slavestat. Vores politikere vil have de produktive til at producere mere til Staten. Vi har Mogens Lykketofts ord for, at der ikke kan effektiviseres i den offentlige sektor, så det er ikke der, de skal være opfindsomme, men det har de jo heller aldrig været, når det ikke gjaldt plyndring af den arbejdende befolkning.
Vi har hele Socialdemokratiets opbakning bag Mogens Lykketofts holdning. Venstres påstande om skattenedsættelser vha. effektiviseringer i den offentlige sektor er jo skudt ned som en latterlige. Som noget letbenet sludder. Endvidere har vi Regeringens ord for, at væksten i den offentlige sektor ikke kan standses. Venstres forslag om et skattestop er jo skudt ned som useriøst og populistisk. Deri ligger implicit, at skattesænkninger er utopi. Blot en lille sænkning er utopi. Og det sørgelige er, at Socialdemokraterne har ret. Man kan ikke effektivisere i den offentlige sektor. Løbende sker der automatisk effektiviseringer i de private, ydende erhverv, i den frie del af samfundet. Det sker fordi, der er konkurrence.
Staten har ingen konkurrent, og kan ikke miste sine kunder. Det har den skattevæsnet, politiet, domstolene og fængslerne til at sørge for. Der er kun een måde at sænke skatterne og dermed tvangen på.
Skær ned i den offentlige sektor. Og lad nu være med at skære i politiet og forsvaret. Skær i bistanden. Skær i dagpengene. Skær i alle de små latterlige støtteordninger og socialordninger, I har lavet. Fjern dem. Eliminér al erhvervsstøtte; herunder støtte til landbrug, industri, kunst, teater, musik, film. Hvis jeg vil have den slags, køber jeg det selv, eller give penge til en fond, der støtter den slags. Lad være med at drive forretning fra statslig side. Lad være med at tvangsuddanne vores børn i jeres utilstrækkelige institutioner. Lad være med at passe vores børn. Lad private institutioner udbyde pasning i stedet, og lad os vælge frit imellem dem. Lad være med at bygge veje, hvis I vil, men lad være med at beskatte vores forbrug. Det har vi aldrig bedt om.
Jeg ved godt, det ikke er det, det kommer an på i et ‘demokrati’. Det er en kaotisk proces. Politikere, der tager et ansvar er dumme. Det gælder om at ride med og ikke stritte imod. Lad legen gå sin gang, og lad folk lide under det. De stemmer jo alligevel på Jer. Til Jelved kan jeg kun sige: Jeg er kun din slave, fordi du tvinger mig. Ikke fordi du drager mig. Din stat giver mig ikke lyst til at yde en ekstra indsats for min nabo. Den yder han selv, hvis han får lov, at beholde, det han yder. Og, hvis der er nogen, han har medlidenhed med, så giver han dem selv en hjælpende hånd. Det tvinger han ikke mig til. Med mindre selvfølgelig, at han ser muligheden for at lade staten yde en hjælpende hånd for alle hans naboers penge. Så måske skulle vi droppe den mulighed ved næste grundlovsrevision. Den gør os til slaver, som det fremgår af skattetrykkets udvikling siden kvinderne fik stemmeret, og som det fremgår af Jelveds udtalelser. Note: Der er data for skattetrykket siden 1800-tallet. Det var stabilt helt frem til 1918, hvorefter det begyndte at stige. Kvinderne fik stemmeret i 1915. Stigningen har dog været kraftigst efter 1958.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.