Sidste søndag var der igen folkeafstemning i Schweiz om landets tilknytning til EU. Den sidste folkeafsteming om EU i 1992 tabte den daværende regering, som havde foreslået tættere schweizisk tilknytning til EU.
Schweiz har en af de bedste konstitutioner i verden. Kantonerne nyder en udstrakt selvbestemmelse, og den føderale regering har stort set intet at skulle have sagt. Det er nedfældet i konstitutionen, at schweiziske soldater under ingen omstændigheder må være at finde på udenlandsk grund. Alle schweiziske mænd skal desværre aftjene værnepligt, men de får deres udrustning og våben med hjem efter endt tjeneste. Antallet af håndvåben per indbygger i Schweiz er blandt de højeste i verden, og mordraten er (følgelig!) lavere end den danske. Ydermere er over halvdelen af mord i Schweiz begået af udlændinge. Schweiz er således et slående eksempel på, at mordraten ikke er positivt korreleret med antallet af og kontrollen med våben, som det hævdes om USA.
Kender du navnet på den schweiziske præsident? Nej, vel. Der er en udmærket årsag: præsidentposten går på skift mellem regeringens ministre. Ydermere er hver af ministrene ikke kun minister for et enkelt område, men hele tre. Dette er som sidegevinst medvirkende til, at hele den schweiziske konstitution skal laves om, hvis Schweiz skal være med i EU. Forestil dig, hvor travlt en schweizisk minister får, hvis han skal rende rundt til alle de ministermøder i EU…! EU er lavet af politikere og bureaukrater for politikere og bureaukrater, og det har den schweiziske befolkning, som hader bureaukrati, gennemskuet for lang tid siden.
Schweiziske borgere kan kræve en hvilken som helst føderalt vedtaget lov til folkeafstemning, hvis de kan samle 50.000 underskrifter, som ønsker det. Endvidere kan en hvilken som helst lov fremsat af en mening borger kræves til folkeafstemning, hvis man kan samle 100.000 underskrifter, som ønsker det. For nogle år siden blev de schweiziske politikere sat ned i løn pga. netop denne vidunderlige bestemmelse.
I forbindelse med den nyligt afholdte afstemning havde en koalition af miljøfantaster og andre venstreorienterede samlet de krævede 100.000 underskrifter til en folkeafstemning om, hvorvidt den schweiziske regering blot skulle indlede forhandlinger [sic!] om en tættere schweizisk tilknytning til det korrupte og tyraniske EU. Læg mærke til, at folkeafstemningen ikke drejede sig om en de facto optagelse – kun om forhandlinger!
I den fransktalende del af Schweiz, som er kendt for at være større tilhængere af EU end resten af Schweiz led de venstreorienterede et nederlag, idet 59 pct. sagde “Non”. I den tysktalende del af landet (som udgør hovedparten) udtalte den frihedselskende befolkning et dundrende “Nein” med hele 85 pct. Det samlede resultat var, at hele 79 pct. sagde nej til, at regeringen kunne indlede drøftelser om tættere schweizisk tilknytning til diktatorerne i Brussel.
Den schweiziske konstitution er et værn mod politisk tyrrani og korruption. Man fristes til at spørge, om pinsepakken kunne være blevet vedtaget, hvis danske borgere havde haft en tilsvarende mulighed? Nej!
Hvis det ikke snart bliver bedre i Danmark, flytter jeg til Schweiz!

Tagged:

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.