De venstreorienterede har altid været glade for Palæstina, PLO og PFLP. Det palæstinensiske folks kamp mod israelsk dominans i området ses af de venstreorienterede som en kamp mod den amerikanske imperialisme – og ikke, som den retteligt bør ses; som en kamp for selvstændighed og frihed.
Jeg vil på ingen måde legitimere den israelske stats brutale metoder (eller den amerikanske støtte), besættelse af Vestbredden og Golanhøjderne eller deres åbenlyse racisme rettet mod palæstinenserne. Efter min mening har Israel faktisk den største del af ansvaret for konflikten i Mellemøsten.
Men det ændrer ikke en tøddel ved de absolut usympatiske metoder, som også det facistiske såkaldte selvstyre i Palæstina tager i brug imod deres egen befolkning og israelske borgere.
Allerede i 1997 kunne den palæstinensiske menneskeretsaktivist, Bassem Eid, påvise, hvordan personer, der solgte jord, til israelere blev banket og hvordan fanger hos det palæstinensiske politi blev tortureret, pisket og misbrugt seksuelt. I 1997 måtte Bassem Eid konkludere, at 12 personer var døde i det palæstinensiske sikkerhedspolitis varetægt.
Som den eneste palæstinensiske menneskeretsaktivist tog Bassem Eid i 1997 afstand fra dødsstraf for at sælge jord til israelske statsborgere, og han beskrev hvordan det palæstinensiske retssystem var præget af arbitrære afgørelser, tendentiøse dommere og andre rystende forhold.
Dette system har gennem årene fået en hel del dansk støtte. Danmark støtter de palæstinensiske selvstyreområder med 540 millioner kroner i perioden fra 1994 til 2003. Den nyudnævnte udviklingsminister, Anita Bay Bundegaard, mener ikke, at de nylige henrettelser af to “kollaboratører” skal hindre et fortsat dansk engagement i Palæstina. Faktisk udtalte hun forleden i TV, at behovet for dansk støtte til det palæstinensiske politi nu var større end nogensinde!
Men hvornår er det ikke det?
Hvad skal der egentlig til, før støtten ikke længere er nødvendig? Massevoldtægter? Kapitalisme? Atombomber? Hvor brutalt skal det palæstinensiske politi opføre sig? Må man smide folk ud fra helikoptere, ligesom Pinochet i Chile? Må man smide levende folk i smelteovne, ligesom i Sovjetunionen? Hvad skal der til?
Rationalet bag den danske udviklingsbistand er ganske enkelt ikke-eksisterende. Igennem mange årtier har gode danske intentioner hjulpet kannibaler, marxistiske diktatorer og psykopatiske ignoranter til at blive siddende i deres paladser, og det har aldrig været nok. Se i øvrigt Martin Paldams udmærkede bog, “Ulandsbistand – altruismens politiske økonomi”, for en generel kritisk gennemgang af de danske u-landsprojekter.
Hvordan vil Anita Bay Bundegaard retfærdiggøre, at danske skatteyderpenge går til at understøtte et facistisk diktatur? En del af pengene går ubeskåret til det palæstinensiske politi. Andre af midlerne går til “fredelige” sektorer, men disse hjælper faciststyret til at kunne løsrive resurser til brutal undertrykkelse, mord og voldtægt i andre sektorer. Alt dette sker i de gode intentioners navn, men hjælper det dem, som bliver voldtaget i de palæstinensiske fængsler?

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.