nationalstat

Den 4. juni 2012 sendte Mik Hartwell et brev til Justitsministeriet, hvor han meldte sig ud af den danske stat. Han kunne ikke længere støtte den danske stats måde at agere på. Han havde mistet troen på, at staten træffer ...

Et opgør med det påtvungne fællesskab. Kan man være individualist uden at være anarkist?

Sign In

Reset Your Password