Mod et frit parlament

Der er noget fascinerende ved den Romerske Republik. En fascination jeg deler med mange store forgangsmænd, såsom Machiavelli. Som dem ser jeg gerne tilbage på de romerske eksperimenter, når jeg skal se på min egen tids udfordringer. Hvad romerne kunne ...

Jeg skal gerne erkende, at min indsigt kommer fra virksomhedsdrift, og som sådan kan virke naiv. Dog har min gang på denne jord lært mig, at intet sjældent bliver bedre, end de mennesker der skal passe det. Gode muligheder bliver ...

Med afsæt i økonomisk teori, empiri og den amerikanske revolution og grundlov tages den danske parlamentaristiske model til efteretning med henblik på at forbedre den til fordel for mere frihed. I den ånd vil indledes en sektion, som skal komme ...

Sign In

Reset Your Password