All posts by "Stefan K. Madsen"

First off, I don’t listen to music for the politics and neither should you. I also do not tell people what to do, so take that last statement as an ...

Lidt fredagstanker om muligheden for et fælles dansk frihedsflag. Vort Dannebrog er smukt. Det vifter hen ad Havet. Med Flagets SORTE Bugt. Og stedse har sin Farve hvid. Dit hellige ...

Eller hvorfor jeg siger: ‘hellere coke end kanon’ Danmark kan i høj grad argumenteres at være socialistisk. Vores offentlige sektor er den største i verden i forhold til BNP. Vores ...
7784037510_a3fd160ed8_christiansborg

Der er noget fascinerende ved den Romerske Republik. En fascination jeg deler med mange store forgangsmænd, såsom Machiavelli. Som dem ser jeg gerne tilbage på de romerske eksperimenter, når jeg ...

Kære frihedselskere, Jeg har en fortid med at arbejde med rammer for iværksætteri i dette land, og jeg har en aktualitet i at arbejde som iværksætter. Det er med denne ...
6974138842_d263e500e0_christiansborg

Jeg skal gerne erkende, at min indsigt kommer fra virksomhedsdrift, og som sådan kan virke naiv. Dog har min gang på denne jord lært mig, at intet sjældent bliver bedre, ...
11589851264_cd4cb658c0_christiansborg

Med afsæt i økonomisk teori, empiri og den amerikanske revolution og grundlov tages den danske parlamentaristiske model til efteretning med henblik på at forbedre den til fordel for mere frihed. ...

Sign In

Reset Your Password