medielicens

Hans Jonas Hansen håber, at DR snart bliver privatiseret, så seerne igen kan få magten.

Medier Mod Medielicens er en kreds af medier, som ikke mener staten bør have noget som helst at sige i formidling af nyheder, underholdning, sport og nyhedsstof generelt. Vi mener ikke, at Danmark bør have et statsdrevent medieapparat – det ...

Sign In

Reset Your Password