folkeskole

Bo Nakes gamle artikel om lærerfravær i gymnasiet er stadig meget rammende for gymnasiernes nuværende situation.

Kim Stig Andersen har skrevet en artikel, som er noget anderledes end dem vi normalt bringer på Liberator.

Sign In

Reset Your Password