egalitarisme

Max om konsekvenserne af et gennemført egalitært livssyn.

Sign In

Reset Your Password