Kulturel regression

[Redaktionel note: Dette er David B. Karsbøls bidrag til Den Konservative Årstid, som er en antologi om konservatismens udfordringer i det nye århundrede. Den Konservative Årstid er redigeret af Brian Mikkelsen og er just udkommet på forlaget Hovedland] Allerede i 1956 sagde en fremtrædende socialdemokratisk embedsmand, Henning Friis, om velfærdsstaten til Jens Otto Krag: ”at […]