christiansborg

e834b9092bf1003ecd0b470de7444e90fe76e6d31ab2154196f6c5_640_golden-rule

Jeg elsker regler, og den struktur som regler giver. Engang elskede jeg ikke regler. Jeg mente, at livet skulle lives fra den ene dag til den anden uden nogen synderlig plan for, hvad der skulle ske. Livets egen spontane orden. ...

Sign In

Reset Your Password