Forbrugerrådet er statens nyttige idioter.

Offentliggørelsen af finanslov 2006 har fået forbrugerrådet til at tage den skuffede mine på. Ifølge deres pressemeddelelse vil nedskæringerne bevirke at ”forbrugernes stemme reelt [svækkes] overfor erhvervslivets magtfulde organisationer.” Af forbrugerrådets regnskab for 2004, fremgår det at 450.000 kr. af et budget på i alt 40 mio., hidrørte fra kontingenter. Ikke kontingenter fra privatpersoner, men […]