Mennesker eller dyr?

Kampen mod rygning er i det store hele vundet. Politikerne og asketerne vandt. Akademikerne og de venstreorienterede journalister, som havde ført kampen, har næppe rejst sig fra den sidste rygers kadaver, før de retter deres blik imod deres næste offer: de overvægtige. Mens der i sagens natur oftest er mere kød på dette offer, skal […]