Den danske EU-politik er i disse måneder og år til stor debat. Debatten præges af en lang række nye strømninger, som har trukket det hele i en langt mere skeptisk retning. En ting diskuteres dog ikke, og det er vores fastkurssamarbejde. Ses der på fastkurssamarbejdet ud fra en liberal holdning, så burde man overveje at ophæve denne politik, hvis man vil skabe mere vækst og velstand i Danmark.

1: Fastkurspolitikken hjælper til at skabe boligbobler

Den første grund til at man burde overveje at ophæve fastkurssamarbejdet, er, at den indirekte bidrager til at skabe boligbobler i Danmark. Grunden til dette er, at siden vi har en fastkurspolitik, kan vi kun marginalt bestemme værdien af vores egen valuta, og dette betyder, at vi langt hen ad vejen skal følge den renteudvikling, som fastsættes af den europæiske centralbank ECB i Frankfurt.
Dette er problematisk, da den fastsættes efter, hvordan det økonomisk står til i lande som Italien, Spanien, Frankrig og Tyskland, som kan befinde sig i en helt anden økonomisk situation end os. Dette medfører derfor de facto, at vi får et lavere renteniveau end hvad vores økonomi kan tåle, og derfor oplever vi lige nu, at vi får rekordlave renter på et tidspunkt, hvor både væksten er stigende og arbejdsløsheden er lav.
Vi så sidst, hvad lave renter førte til før finanskrisen – og i min bog er vores fastkurspolitik en medvirkende faktor til at skabe disse bobler i økonomien.

2: Vi vedtager unødvendigt stramme bankregler, der skader iværksætteriet

En anden grund til at man bør overveje at ophæve fastkurspolitikken er, at vi under den sidste finanskrise blev bedt om at vedtage en lang række nye regler inden for bank- og finanssektoren, hvilket siden da har gjort det sværere at komme ud af krisen.
Som eksempel har vi skræppet kravene til bankernes egen beholdning, hvilket resulterer i, at det er blevet sværere for særligt iværksættere at få tilladelse til at låne penge, hvilket uden tvivl er med til at skade vores vækstpotentiale. Derfor så man at særligt mange unge valgte at optage kviklån for at kunne finansiere deres projekter.
Dette vakte dog politisk harme og har siden ført til yderligere stramninger af lovgivningen for private lån, hvilken igen stiller dem med flest ressourcer i en dårlig situation. Hvis vi udelukkende kunne basere vores lovgivning på vores egen økonomis beskaffenhed, ville vi kunne undgå mange af disse unødvendige nye reguleringer.

3: Fastkurspolitikken bidrager til at udsætte økonomiske reformer

Den sidste grund til at man bør overveje at ophæve fastkurssamarbejdet er, at det indirekte bidrager til at modvirke reformer af dansk økonomi.
Årsagen til dette er, at de lave renter, som vi får takket være ECB, virker som en stimulans af den danske økonomi, og så længe den danske økonomi stimuleres nedsættes incitamentet til at lave gennemgribende reformer af økonomien.
Men da de lave renter som før nævnt svarer lidt til at holde en fest for lånte penge, medfører det som før nævnt bobler, som derefter resulterer i drastisk ny lovgivning. Hvis vi ikke havde fastkurssamarbejdet ville vi måske skulle leve med højere renter på boliglånet, men dette kan opvejes af reformer, der øger danskernes købekraft. Dette kunne være skattereformer, som vi godt kunne bruge, eller man kunne gøre det lettere for virksomheder at investere i Danmark, hvilket ville øge væksten og antallet af danskere i arbejde.
En ting er sikkert; det er bedre at være herre i eget hus, end at have nogle i Frankfurt til at diktere din pengepolitik.
 
Photo by Tuomo Lindfors

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.