Originalt udgivet på adressen Politiets ransagning efter Frihedsaktivisten kendt ulovlig.
Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Københavns Byret kender ransagning af den 3/9-14 kendt ulovlig

Københavns Politi ransagede d. 3 september min ven Svend Pedersens hjem, med den begrundelse, at de mente, at jeg befandt mig på stedet.

Svend forlangte efterfølgende ransagningen indbragt for retten, da han ikke mente, at det kunne være lovligt for politiet at tiltvinge sig adgang til hans hjem for at lede efter en person, der ikke boede på stedet endsige var kendt for overhoved at opholde sig der på daglig basis.

Det indgreb har Københavns Byret nu kendt ulovligt med sætningen:

Efter de foreliggende oplysninger vedrører efterforskningen en lovovertrædelse, der kan medføre fængselsstraf. Retten finder det ikke på det foreliggende grundlag godtgjort, at der var fornøden grund til at antage, at den pågældende opholdt sig på adressen, og retten finder derfor ikke, at betingelserne i retsplejeloven § 759 jf. § 796 stk. 2 og 3, hvorfor ransagningen ikke godkendes.

Bananstaten i aktion

Læser man politiets begrundelse for at foretage ransagningen, må man tage sig til hovedet. Begrundelsen for at tiltvinge sig adgang til Svends hjem er lige så søgt, som den er tynd.

Politiet anfører nemlig, at grunden til, at de antog, at jeg opholdt mig på adressen en helt almindelig onsdag i september var, at jeg ca. 2 måneder tidligere, d. 9 juli, optog en video i Svends have (!)

At ransage uden kendelse på et grundlag, der ligger 2 måneder tilbage i tiden, bør selv den mest grønne politielev kunne se ikke opfylder betingelserne på at ransage på øjemedets forspildelse. Intet i sagen indikerer, at politiet ikke kunne have ventet nogle timer på at indhente en kendelse hos en dommer.

Hvis det er standarden for politiet, når de uden kendelse tiltvinger sig adgang til borgernes hjem, så lader det til, at de muligvis ransager hos alle, hvor man på film eller foto kan dokumentere, at en eftersøgt for nogle måneder forinden har opholdt sig haven. Og for det meste må man desværre formode, at politiet slipper godt fra det. Mange mennesker har nemlig ingen idé om, at de faktisk har rettigheder, og at ordensmagten ikke på må og få kan krænke deres husfred “bare fordi”.

Det mest skræmmende er, at det ikke er de rene politiskoleelever, der foretog ransagningen. Aktionen blev nemlig ledet af Politiassistent Lars Eriksen fra Politiets afdeling for økonomisk kriminalitet. En midaldrende herre, som man godt kunne afkræve et basalt kendskab til bestemmelserne i Retsplejeloven.

Havde Svend Pedersen været mindre ressourcestærk og mere autoritetstro, havde indgrebet simpelthen fløjet under radaren. Desværre er det dagens retstilstand, at politiet stille og roligt eroderer borgernes rettigheder – tit uden nogen gør indsigelser imod de ulovlige indgreb.

Use Facebook to Comment on this Post

The post Politiets ransagning efter Frihedsaktivisten kendt ulovlig appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator