Originalt udgivet på adressen Sådan slipper du for at betale medielicens.
Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator

Det er nemt at slippe for DRs tossede krav om betaling. Foto: Internettet

Denne guide er for dem, der ikke har lyst til at betale medielicens på baggrund af at eje moderne teknologi

Man skal fra starten gøre sig klart, at DRs magtbase ligger i den ubegrundede frygt for, at de kan “gøre én noget”, og at de kan finde ud af forhold om dig, som de reelt ikke kan.

Man skal også gøre sig klart, at der ikke er det fjerneste moralsk angribelige i, at unddrage sig licensen og lyve over for DR angående ens ejerskab af tv, internet og smartphones. Det vedkommer ikke en statslig tv-station, hvad danskerne ejer af elektronik.

Ordningen er indlysende nok ikke rimelig, og derfor skal du ikke have det dårligt med at udøve denne form for civil ulydighed. For som en klog person engang sagde: “Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt”.

Guiden svarer på de spørgsmål, som oftest bliver stillet.

Q: Kan DR se, at jeg har en et tv, en internetforbindelse, en smartphone og en kabelpakke?

A: Nej, DR har ikke nogen efterforskningskompetencer og har derfor heller ikke nogen adgang til registre, der omhandler ens ejerskab af elektronik. Den eneste måde DR kan se, om du ejer et tv på, er ved at kigge gennem dit vindue fra offentligt tilgængeligt område.

Q: Hvad hvis DR uopfordret sender mig et girokort eller en blanket, uden at jeg har tilmeldt mig, og uden at jeg har talt med nogen fra DR?

A: Hvis du ikke selv har tilmeldt dig, eller en licensinspektør har tilmeldt dig efter at have luret ind af dine vinduer (det skal de lade dig vide, hvis det sker), sker der absolut ingenting ved at smide girokortet/blanketten ud. DR sender disse breve ud i stor stil i håb om at folk betaler dem ud af misforstået pligtopfyldelse og frygt. Så ud med det! Det er ikke farligt.

Q: Kan jeg komme til at betale licens med tilbagevirkende kraft?

A: I princippet kan man godt risikere det, men i praksis kan man ikke. Bevisbyrden ligger hos DR, så hvis du selv indrømmer, at du har været licenspligtig i en periode, er der en teoretisk mulighed for betaling med tilbagevirkende kraft. Dog er det en praksis som DR ikke bruger – de ved nemlig godt, hvor upopulære de ville blive, hvis de begyndte at agere sådan. Så: Indrøm intet – de har ingen ret til at få svar på noget som helst.

Q: Hvad skal jeg sige til licensmanden, hvis han møder op på min bopæl?

A: Licensinspektører har ingen lovhjemmel til at komme ind i dit private hjem. De er at betragte som privatpersoner i den henseende. Så du siger blot: ”Jeg er ikke licenspligtig og har aldrig været det. Hav en dejlig dag. Farvel”

Q: Hvad hvis DR tilmelder mig efter at have været på besøg eller efter, at de har ringet til mig?

A: Hvis DR tilmelder dig efter de har haft kontakt til dig, kan du nemt slippe uden om kravet ved at skrive til adressen direktion@dr.dk. Brevet kan lyde sådan:

”Kære DR. Jeg er blevet kontaktet af jer den. XX/XX, og jeg forklarede, at jeg ikke var licenspligtig. Alligevel har I imod min vilje og i strid med loven tilmeldt mig medielicensen. Jeg anmoder venligst om, at I frafalder kravet imod mig, og jeg anmoder om aktindsigt i min licenssag, så jeg kan få overblik over grunden til den fejlagtige tilmelding. Husk at overholde tidsfristen for aktindsigt som angivet i forvaltningsloven. Med venlig hilsen…”

Efter sådan et brev lægger DR sig fladt på ryggen – også selv om de faktisk har set du havde et tv.

Q: Tilmelder DR mig ikke licensen, hvis jeg køber et TV hos en forhandler?

A: Kulturministeriet har i 2008 indskærpet over for DR, at et køb af TV eller PC ikke må føre til tilmelding af licens. Det licenspligtige apparat kunne jo lige så godt være en gave.

Q: Hvordan afmelder jeg medielicensen?

A: Afmelding sker nemt på adressen: http://www.dr.dk/Om_DR/licens/Spoergsmaal+og+svar/Selvbetjening/Afmeld+medielicens.htm

DR er forpligtet til at respektere afmeldingen og har ingen mulighed for at vide, om du er licenspligtig på afmeldingstidspunktet.

Q: Hvilke konsekvenser kan det have for mig, at afmelde mig medielicensen, selv om jeg reelt er licenspligtig?

A: Den eneste konsekvens det har, er at DR igen kan tilmelde dig medielicensen. Du får ingen bøder og DR gør ikke krav på betaling med tilbagevirkende kraft. Så bedriv dit licensnægteri med den reneste samvittighed og uden frygt.

DR truer i afmeldingsproceduren med, at du kan straffes hvis du i strid med sandheden erklærer dig licenspligtig. Men de kan ikke bevise det. Desuden er der ingen eksempler på, at nogen nogensinde er blevet straffet for netop det. Bevisbyrden er umulig ar løfte.

Q: Optager DR Licens deres telefonsamtaler?

A: Nej! Ifølge Persondatalovens § 6, for at gøre det så SKAL en samtale indledes med at man bliver oplyst at den bliver optaget, ellers er det ulovligt. Derfor kan du være helt rolig – DR optager dig ikke. På samme måde, så dokumenterer licensinspektørerne ikke, hvad du siger, når de opsøger dig i døren.

Q: Hvorfor beder I mig om at søge aktindsigt i min licenssag?

A: Aktindsigt er en rettighed man har ifølge forvaltningsloven til at få indsigt i sagsbehandlingen, når offentlige myndigheder behandler en sag, hvor man er involveret. I forhold til DR, er aktindsigt det relevante juridiske værktøj at bruge til at få DR til at indrømme at de reelt ikke har nogen beviser mod en.
Når man søger om aktindsigt, så SKAL DR som udgangspunkt svare en i løbet af 10 arbejdsdage, dvs. to uger.
I tilfælde af at man skriver et brev til dem, fordi de netop har tilmeldt en, så vil kravet om at give aktindsigt i DR’s beviser mod en, være nøglen til at få dem til at opgive kravet mod en.

Q: Når jeg sender en mail, er det så en god idé at afslutte min mail med teksten “Sendt fra min iPhone”?

A: Nej.

Q: Hvordan forholder jeg mig, hvis licenskravet er sendt til inddrivelse hos SKAT?

A: Er inddrivelseskravet havnet hos SKAT, skal man forholde sig på samme måde som ved ethvert andet krav fra DR. Man skal sende DR en mail, hvor i man klager over, at de uretmæssigt har tilmeldt én. Det kan lyde som følger:

“Kære DR. Jeg er blevet kontaktet af jer den. XX/XX og jeg forklarede, at jeg ikke var licenspligtigt. Alligevel har I imod min vilje og i strid med loven tilmeldt mig medielicensen.
Jeg anmoder venligst om, at I frafalder kravet imod mig, og jeg anmoder om aktindsigt i min licenssag, så jeg kan få overblik over grunden til den fejlagtige tilmelding. Husk at overholde tidsfristen for aktindsigt som angivet i forvaltningsloven. Jeg forventer naturligvis, at I får annulleret SKATs inddrivelse af den ulovligt opkrævede licens. Med venlig hilsen…”

Sender man et brev med ca. den ordlyd kontakter DR SKAT og stopper inddrivelseskravet imod en.

God fornøjelse. Husk at det er Danmarks Radio, der er nogle snyltere. Det er ikke dig.

Use Facebook to Comment on this Post

The post Sådan slipper du for at betale medielicens appeared first on Frihedaktivisten.

Source: Frihedsaktivisten syndikeret til Liberator