Originalt udgivet på adressen En voluntarist har set sandheden i øjnene..
Voluntaristen syndikeret til Liberator

Vi har ikke længere folkestyre og repræsentativt demokrati, vi har demokratur + flertalstyranni + Overnational teknokrati.

Demokratur:

Læg mærke til hvordan politikerne opfører sig, eksempelvis her i lille Danmark, Lars Løkkes utallige billagssager, han har selv stemt for rygeloven og alligevel ryger han på et røgfrit hotelværelse og tørrer regningen af på Ventres medlemmer. Helle Thorning Schmidt tørrer sin revisorregning af på Socialdemokraternes vælgere. Margrethe Auken fører EU-parlamentsvalgkamp for tilskudsmidler ved at fortolke hendes valgvalgplakater som “EU oplysning”. Lene Espersen oplyser, at selvom konservative medlemmer har stemt for at Konservative skal have en mere EU kritisk linie, så siger hun åbenlyst at det ignorerer hun, hun går ind for at de danske EU-forbehold helt skal fjernes. Den nuværende regering løj sig til magten ved at love befolkningen et hav af nye velfærdsgoder, da de så havde fået magten fik deres vælgere fingeren. Politikerne indfører love og detailreguleringer i alle dele af vores liv, fordi vi borgere i deres øjne lever alt alt for politisk ukorrekt. Men når det så kommer til politikerne selv, så er de i en speciel klasse hævet over almindelige borgere. De er i Floktinget alene for egen vindings og magtens skyld.

Politikerne her i Danmark indfører love der tillader SKATs medarbejdere at trænge ind på privat grund uden retskendelse for at tjekke for sort arbejde, en mistanke er nok. Politikerne her i Danmark vedtager Mørklægningslov, der gør det svært for presse og engagerede borgere at få aktindsigt, der kan risikere at fejl ikke opdages, øget korruption og at magtmisbrug holdes skjult. Og til trods for NETS / Se&Hør skandalen, som virkelig fik politikerne op i det røde felt, fordi det pludselig var dem selv der blev overvåget, de samme politikere er nu ved at behandle lovforslag, der giver Center for Cyberkriminalitet ret til at overvåge borgere, organisationer og virksomheder online – uden retskendelse.

Flertalstyrrani:

Demokrati er blevet til en farce hvor politikere kappes om at love vælgerne at tvangsindrive penge hos andre vælgere og distribuere til dem, 51% af vælgerne stemmer på politikere, der indfører love, som gør, at de 49% andre betaler. Politikere risikerer imidlertid at skubbe vælgerne fra sig hvis de beskatter dem alt for hårdt, så derfor tillader de sig at gældsætte vores land massivt. Og den nuværende generation af politikere og de vælgere der har stemt på dem forventer efterfølgende, at unge, børn og ufødte generationer betaler gælden tilbage plus renter. Vi har skabt et massiv flertal som i dag er dybt dybt dybt afhængige af staten og dermed af politikerne, folk på dagpenge, førtidspensioner eller andre sociale ydelser og +700.000 ansatte i den offentlige sektor – og undskyld mit sprog, men politikerne har skabt sig sikre stemmekvæg.

Overnational teknokrati:

EU er en overnational teknokratisk instans som vi skal betale blindt til og acceptere at her skabes 70-80% af alt lovgivning som politikerne i Floktinget gennemfører. Var vi tilsluttet Euro’en, så havde det kostet os kr. 358 mia, vi har tilslutet os Patentdomstolen og det skønnes at komme til at koste mindst kr. 88 mia. EU har et mia-marketingbudget der er større end Coca Colas, så de kan udbrede propaganda om hvor fantastisk EU er, EU spilder penge på alt fra motorveje og lufthavne som ingen bruger. Høje lønnninger, diæter, fråds og snyd er dybt udbredt. EU har nu i +17 år ikke kunne få godkendt deres regnskaber på grund af alle uregelmæssighederne.

Færdig med at tryne andre

Det er komplet ligegyldigt hvad man stemmer på, kandidaterne til de store poster kender ikke den virkelige verden, de har været i politik hele deres liv, politikken er den samme, kun retorikken imellem blokkene er forskellig, det reelle valg for landets borgere er at kunne vælge mellem dem, der gør det mindst dårligt.

Jeg kan faktisk ikke længere rigtig se forskellen på demokratur, flertalstyranni og overnational teknokrati og så en mafiaorganisation? Og hvad legitimerer det? Det legitimeres blandt andet ved at deltage med et kryds på en stemmeseddel.

Jeg er færdig med at deltage i partipolitik, færdig med at deltage ved valghandlinger og legitimere et flertalstyranni, hvor jeg med mit kryds mener at kunne skabe indflydelse der gavner mig ved at tryne andre.

Jeg bliver hjemme og vil i stedet koncentrere mig om at hjælp og skabe værdi for min familie, mine venner og mit arbejde. Jeg bliver hjemme og bruger i stedet tiden på at argumentere for sandhed, dyder og frihed og frivillighed imellem mennesker.

En voluntarist har set sandheden i øjnene!

Source: Voluntaristen syndikeret til Liberator