Trafik

I den daglige nyhedsstrøm ser konstant alle mulige forbud og påbud, de offentlige myndigheder går og sysler med at trække ned over hovedet på os borgere. I det lange løb er det svært at blive ved med at råbe op ...

Sidst i januar 2001 indgik regeringen og dens forligspartnere en aftale om investeringer på trafik-området – og hvis, man som jeg, er tilhænger af frie kapitalbevægelser og individets ret til selv at bestemme sin færden, kan man se frem til ...

Sign In

Reset Your Password