Kirsten birgit

Mediefænomenet Kirsten Birgit Hørsholm har holdt tale fra toppen af KBH rådhus. Liberator bringer her talen. Foto af Dan Møller.   Allerførst vil sige jer en umådelig stor tak for at være mødt op her i dag for at hylde mig. ...

Sign In

Reset Your Password