"Elevdemokrati" på Københavns Universitet

Når man til studentervalget på Københavns Universitet stemmer på sin kammerat fra en af de mange små valglister, går ens stemme i virkeligheden til det kraftigt venstreorienterede Studenterråds spidskandidat. Læs artiklen i Information, “Studentervalg er afgjort på forhånd”, der også beskriver, hvorledes Studenterrådet i bedste zimbabweanske tradition “vejleder” de studerende i, hvordan de skal stemme.