Den kommercielle jul

Jesu fødsel beskrives i Lukas-evangeliets kapitel 2: ”Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal. (Det var første indskrivning, som skete, mens Kvirnius var landshøvding i Syrien). Og alle gik hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og fordi […]