Hayek

This article is the first part of a 20 pages long paper written as a course at the University of Aarhus, School of Economics and Management. The title of the original paper is “An Austrian Critique of Transaction Cost Theory”. ...

Henrik Gade Jensen beskriver, hvordan håndhævelsen af lov og ret historisk set er gået forud for etableringen af en statsmagt. Der gøres op med retspositivsmens sammenkædning af ret og stat og gives eksempler på spontane ordner, der fungerer uden lovgivning.

Sign In

Reset Your Password