Crime and Punishment: An Economic Approach

180grader.dk bragte i dag en artikel om kriminalitet vs. ledighed i Danmark. Her antydes det, at kriminelle er rationelt handlende, nyttemaksimerende individer. Denne teori er i nyere tid fremsat af nobelprisvinderen og Chicago-økonomen Gary S. Becker. Læs hans artikel, Crime and ...

Sign In

Reset Your Password