Canada

Under et kapitalistisk sundhedssystem ligger folk på gaden og dør. Under et socialistisk system får de lov til at dø i venteværelset på statens akutafdeling.

Paul Krugman mener ikke, at et statsdrevet sundhedssystem, som man har i Canada, er noget at rynke på næsen ad. Under et debatmøde om emnet bliver han dog klogere.

Sign In

Reset Your Password