Mod et frit parlament – Indledning

Med afsæt i økonomisk teori, empiri og den amerikanske revolution og grundlov tages den danske parlamentaristiske model til efteretning med henblik på at forbedre den til fordel for mere frihed. I den ånd vil indledes en sektion, som skal komme med konkrete bud på, hvordan et frihedsorienteret parlament kan udformes. Jeg indbyder alle til at kommentere, eller selv komme med nye forslag. Grundlæggende antagelser for projektet er: 1) Den demokratiske udvikling i Danmark er gået i stå. 2) Politikkere er nyttemaksimerende individer som sælger en ydelse for stemmer.