Per Stig Møller er en rød bandit

Per Stig Møller anno 1973: ”Konservatismens forudsætning synes stadig at være liberalisten Adam Smith med nogen tilsætning af statskonservatisme, som Christmas Møller og Aksel Møller formulerede den i 1930’erne. Konservatismen bør lære af de dårlige erfaringer med liberalismen og vende sig mod Mao og kollektivismen efter ny inspiration.[min fremhævning]” Nej, det er selvfølgelig helt urimeligt […]