All posts by "J. R. Ewing"

De konservative er fremkommet med et nyt oplæg til, hvordan vi alle sammen skal ud at køre på cykel. ”Vi vil have danskerne på cyklen igen!”, forstår man af ordren på partiets hjemmeside, ...

Det handler naturligvis om de svage. Dem på B-holdet der er i klørerne på en udlejer. De har krav på støtte fra overøvrigheden. Men der er desværre nogle der er ...

De almennyttige boligselskaber skriger i øjeblikket højt efter flere offentlige penge. Blandt andet anklager de politikerne for at stjæle fra dem. Det er jo som udgangspunkt et sympatisk og forståeligt ...

I dag udtrykker den konservative sundhedsordfører Helle Sjelle sin tilfredshed med forbruget af 10 mio kr. fra den såkaldte ”satspulje” der i lighed med andre penge Helle Sjelle og hendes ...

Tanken var, at narkomaner skulle have et fristed hvor de kunne få fornøden omsorg og desuden lovligt indtage deres stof. Bag forslaget ligger der politisk mod og sympatisk tankegang – ...

Sign In

Reset Your Password