All posts by "Anonym"

Ole Birk Olesens artikel fra 31. januar 2002 (Forsvar for en bolighaj) illustrerer på glimrende vis det haltende retsforhold, der opstår, når lejer efter en lejeaftales indgåelse med lejeloven i ...

TV2’s morgen TV kunne d. 26/2 2002 byde på et indslag om sportsgrenen Ultimate Fighting. Sprotsgrenen er i bund og grund en sammenblanding af forskellige kampsportstyper, hvor f.eks. en bokser ...

I Berlingeren forleden dag kunne man læse et indlæg fra VU’s retspolitiske ordfører, der gjorde sig til talsmand for indførslen af en pendant til den amerikanske ”three strikes and you ...

I disse valgkampsdage kæmper partierne om at overgå hinanden i stramningsforslag på indvandrer- og flygtningeområdet. Hvert parti har f.eks. fremlagt sit forslag til, hvordan man hindrer familiesammenføringer – en klassiker ...

“What in the world are labor unions? What do they want, why, for whom, from whom?” asks every reasonable citizen and entrepreneur from himself. The answers are simpler than you ...

The very foundations of Estonian liberalism are in our independence movement, which from the very offset had a distinctively economic and market economic approach. The national independence movement grew out ...

Professor i politisk sociologi Jørgen Goul Andersen har i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed udarbejdet en undersøgelse om loves såkaldte signaleffekt. Udtrykket anvendes hyppigst som dækkende over det budskab, en ...

Åhh…. det er skrækkeligt! De danske unge drikker alkohol – meget mere, end de gør i Sverige! Og en kun 16-årig gymnasieelev fra Randers drak sig endog ganske beruset til ...

Denne artikel er ikke et forsøg på en fyldig redegørelse for et retsområde, men snarere et udtryk for en undren over visse uligheder mellem private borgeres retstilstand og statens muligheder ...

Det er klart, at når Folketinget til stadighed vedtager nye love uden at afskaffe et tilsvarende antal, må den samlede lovmængde nødvendigvis stige. Men ikke nok med det: Produktionstempoet af ...

Sign In

Reset Your Password