Handskeministeriet

Hvad sker der den dag, Lars Løkke fryser om fingerne, fordi hans handsker ikke er tykke nok? Niels Bollerup kommer med et godt bud.

Fremtidsudsigter?

Det bekendtgøres hermed, at landets lovgivende magt Folketinget pr. dags dato. har oprettet Handskeministeriet. Grunden hertil er, at der fra Folketingets side har været stor utilfredshed med, at der ikke har været en mærkbar kontrol med salget, produktionen samt im- og eksporten af handsker i Danmark. Man tror fra Folketingets side, at spekulanter har oplevet unødigt høje profitter. Man mener samtidigt, at køb af handsker, luffer, vanter mv. er for stor en opgave for den almindelige borger, og at borgeren ingen chancer har for at træffe de rigtige valg. Derfor kan Folketinget ikke bare lade stå til, og se på mens befolkningen opfører sig som hovedløse høns på handskemarkedet. Samtidig ønsker man at fremme handsker produceret i Danmark, samt handsker produceret af miljørigtige fabrikatorer på en bæredygtig måde, som bedst mulig skåner naturen.

Handskemarkedet er ganske enkelt for vigtigt et område at overlade til befolkningen og folk arbejdende indenfor handskeindustrien.

Handskeministeriets opgaver består primært i, at:
* Vejlede befolkningen om køb af handsker.
* Bekæmpe monopoler på handskemarkedet.
* Lede efter spekulanter der tjener høje profitter på handskemarkedet.
* Kontrollere at der ikke sælges handsker uden varedeklarationer.
* Reklamere for danskproducerede handsker.
* Sørge for, at de næringsdrivende ikke overskrider fagforeningsregler mv.
* Føre aktiv kampagne for miljørigtigt producerede handsker.

Under handskeministeriet hører:

Handsketilsynet.

Institut for handskeforbrug.

Center for underbemidlede børns kolde fingre.

Oprettelsen af handskeministeriet, dekret nr. 1:

Ministeren vil have forbudt import af handsker, der er produceret af børnearbejdere i den 3. Verden. Ministeren siger: ”Jeg vil personligt bruge al min energi på at få forbudt handsker lavet af børnearbejdere her i landet, såvel som i EU. De europæiske lande kan på ingen måde konkurrere med handsker produceret i den 3. Verden til minimale lønninger.” Ministeren håber derfor, at han i samarbejde med EU kan få forbudt import af handsker fra den 3. Verden og påpeger, at :” Arbejdsforholdene i den 3. Verden er så elendige, at vi her i den rige del af verden ikke kan være bekendt at få varme fingre om vinteren på bekostning af børn, der slider sig selv op på fabrikker, hvor de arbejder mange timer om dagen, uden jævnlige pauser.”

Artiklen er inspireret af det danske ministerielle apparat og den offentlige debat.

You may also like

0 comments

Sign In

Reset Your Password